Meseria mea

De mai mulți ani AED a elaborat site-ul meseriamea.com pentru a crea o platformă online cu resurse educaționale, dedicate pregătirii profesionale a elevilor din învățământul profesional tehnic, dar și în ideea de a servi drept suport didactic pentru cadrele didactice. 

 

Site-ul conține materiale teoretice, Google Classroom-uri, videouri, baze de date cu itemi de test, dar și culegeri de itemi de test la mai multe meserii. 

 

Baza de date cu itemi de test a fost creată cu scopul de a oferi acces cadrelor didactice din sistem la itemii de test elaborați pe parcursul ultimilor ani. Aceasta permite selectarea itemilor de test relevanți pentru fiecare cadru didactic și crearea unui test, ce poate fi dat la imprimantă și multiplicat pentru fiecare elev. Baza de date este actualizată periodic cu itemi noi de test, de aceea invităm toate cadrele didactice spre colaborare!  

 

Vă prezentăm unele elaborări din cadrul Proiectului CONSEPT: