Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED) susține procesul de dezvoltare a societății, prin îmbunățățirea sistemului educațional și învățării pe parcursul întregii vieți a membrilor societății (elevi, cadre didactice și manageriale, membri ai comunității etc), responsabilizarea acestora pentru implicarea deplină și integrarea cât mai eficientă în societate.

Misiunea AED

Misiunea AED este de a susține dezvoltarea educației formale și non-formale, corelate cu nevoile celui ce învață, cerințele mediului economic și de protecție a naturii, prin modernizarea și implementarea politicilor.

Viziunea AED

Axată pe calitatea și eficiența formărilor, AED promovează inovația (inclusiv digitalizarea) și diversificarea metodelor și formelor de organizare a învățării (formale și non-formale), fie că sunt în contact direct (offline) sau la distanță (online). 

Noutăți

01. 02. 2024

Rezultate pentru anul precedent și planuri pentru noul an de proiect al CONSEPT 5, într-o întâlnire online productivă

citește mai mult

09. 02. 2024

Competențe pentru o tranziție ecologică durabilă

citeste mai mult

23. 02. 2024

Gândire critică pentru formarea competențelor profesionale

citeste mai mult

07. 03. 2024

Atelier de elaborare a materialelor didactice pentru meseria Electrician-electronist auto

citeste mai mult

12. 03. 2024

Instrument tripartit de monitorizare și evaluare a practicii în producție - prezentat la Centrul de Excelență în Transporturi

citeste mai mult

18. 03. 2024

Atelier de elaborare a Profilului Ocupațional pentru meseria „Tehnician pentru instalații de producere a energiei din surse regenerabile”

citeste mai mult

25. 03. 2024

Atelier de elaborare a Profilului Ocupațional pentru ”Instalator/instalatoare geotermale de mică adâncime și pompe de căldură”

citeste mai mult

29. 03. 2024

Follow-up în cadrul Programului de Instruire ”Organizarea și desfășurarea învățământului dual”

citeste mai mult

12. 04. 2024

Atelier de elaborare a Standardului Ocupațional "Tehnician/tehniciană pentru instalații de producere a energiei din surse regenerabile"

citeste mai mult

24. 04. 2024

Echipa AED în vizită la toate instituțiile-partenere din CONSEPT

citeste mai mult

08. 05. 2024

Echipe noi vor elabora materiale didactice în CONSEPT

citeste mai mult

Parteneri

Finanțatori