Rezultate pentru anul precedent și planuri pentru noul an de proiect al CONSEPT 5, într-o întâlnire online productivă

Astăzi a fost organizat atelierul de bilanț al proiectului „Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova 5” (CONSEPT 5) pentru 2023 și planificarea activităților pentru 2024.

Activitatea online a întrunit toți partenerii și beneficiarii proiectului, unde au fost prezentate realizările anului 2023 şi au fost trasate noile obiective pentru 2024.
 
• Cursul Managementul Parteneriatului • Trainingul Strategii de comunicare • Monitorizarea și evaluarea stagiilor de practică • Standarde ocupaționale, de calificare și curricula modernizate • Formarea continuă a cadrelor (CFC/UTM, CEPD, CCI, traininguri ocupaționale)
 
sunt doar câteva din rezultatele proiectului și obiective propuse pentru noul an de proiect, ce va completa experiența anului precedent. De asemenea, se va lucra intens la elaborarea materialelor didactice de predare, învățare şi evaluare, adaptate la cerințele pieței muncii, pentru a obține rezultate reale în vederea atingerii obiectivului general al CONSEPT 5: Creșterea ratei de angajare în domeniul Electronică şi Transporturi; se va iniția procesul de îmbunătățire a mediului de învățare. O noutate pentru anul 2024 este susținerea unor inițiative în sectorul învățământului dual.
AED mulțumește tuturor actorilor implicați în laboriosul proces de modernizare a Învățământului profesional tehnic din ţara noastră prin intermediul proiectului CONSEPT 5, implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei "Liechtenstein Development Service" (LED).
01. 02. 2024

Share: