A fost dat startul elaborării standardelor de calificare!

Urmare a sesiunilor teoretice desfășurate în perioada 3-7 aprilie, în zilele de 10-13 aprilie, la sediul AED, s-a desfășurat partea practică a instruirii grupurilor de lucru, în vederea elaborării standardelor de calificare.

Echipele, formate din reprezentanți ai învățământului profesional tehnic si pieței muncii, au fost ghidate de șefa Direcției Cadrul național al calificărilor, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, dr. Tatiana Gherstega, și consultantul principal Condruc Viorica. Împreună, participanții au început procesul de elaborare a Standardelor de calificare la:
*Tehnician diagnosticare auto;
*Agent în transporturi;
*Tehnician in automatizarea proceselor;
*Tehnician în electronică.
În perioada următoare, vor fi organizate ședințe de lucru cu coordonatorul de grup, pentru definitivarea documentelor și depunerea lor spre aprobare.
Participarea membrilor echipelor de lucru la sesiunile de instruire a fost cerificată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC), de comun cu AED.
Activitățile sunt parte a proiectului ”Consolidarea Sistemului de Educație Tehnică Profesională în Moldova” CONSEPT 5, implementat de Asociația Obștească ”Educație pentru Dezvoltare” (AED), cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED). Scopul proiectului este creșterea ratei de angajare a absolvenților ÎPT, în sectoarele Transporturi și Electronica.
Mulțumim pentru implicare și interes tuturor participanților !
14. 04. 2023

Share: