Start oficial al fazei a 5-a a proiectului CONSEPT!

Astăzi, alături de partenerii de implementare, donator și beneficiari a fost marcată lansarea proiectului CONSEPT 5!

În cadrul evenimentului organizat la Centrul de Excelenţa în Transporturi, au fost prezentate realizările obținute în fazele anterioare, dar și obiectivele noului CONSEPT, împreună cu planurile de implementare.
 
AED mulțumește Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Centrul de Formare Continuă al UTM, Centrul Educațional Pro Didactica, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Centrului de Excelență în Transporturi și beneficiarilor pentru implicare, interes și deschidere. Mulțumiri speciale finanțatorului Liechtenstein Development Service (LED) fără de care nu ar fi fost posibilă schimbarea din ultimii 15 ani adusă de CONSEPT în domeniul ÎPT.
 
Să avem o colaborare fructuoasă!
09. 02. 2023

Share: