Reprezentanți ai sistemului de învățământ, reuniți la un training cu expert internațional

În perioada 13 - 15 februarie, peste 20 de viitori formatori au participat la un curs de instruire la subiectul ”Managementul parteneriatelor”. Subiectul trainingului a viat colaborarea dintre sistemul de învățământ profesonal tehnic (ÎPT) și mediul de afaceri.

Reprezentanții de la Centrul de Formare Continuă/UTM, Centrul Educațional Pro Didactica, Centrul de Excelenţa în Transporturi, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, și ai Școala Profesională nr.7, mun. Chișinău, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova au constituit un grup de formatori care vor transmite cunoștințele acumulate și bunele practici către cadrele manageriale și didactice interesate.
Activitatea face parte dintr-o serie de eforturi ale AED de a ajuta instituțiile ÎPT să dezvolte parteneriate instituționale sustenabile și fructuoase cu agenții economici.
Trainingul este ținut de Karen Adams, expert internațional în Educație și piața muncii, invitată de Asociația Obștească ”Educație pentru Dezvoltare” (AED), în cadrul proiectului CONSEPT 5, implementat cu suportul financiar al Liechtenstein Development Service (LED).
În rezultatul trainingului va fi dezvoltat și instituționalizat modulul de formare continuă ”Managementul Parteneriatului”. Acesta va fi încorporat în oferta educațională a Centrului de Formare Continuă a UTM și va fi livrat fie desinestătător, ori va fi integrat într-un alt curs de instruire existent și relevant tematic. Modulul va fi acreditat oficial până la sfârșitul acestui an.
A doua sesiune de formare a aceluiași grup, menită să consolideze definitiv abilitățiile obținute, este preconizată pentru luna mai. Sesiunea de formare va culmina cu Planul de Dezvoltare a Parteneriatelor – un document model de conceptualizare, planificare și implementare a strategiei de stabilire a unor relații de parteneriat instituțional durabile, multidimensionale și reciproc avantajoase.
 
AED susține prefecționarea continuă și învățarea pe tot parcursul vieții.
15. 02. 2023

Share: