Reprezentanții pieței muncii și cei ai învățământului profesional tehnic s-au întâlnit la un training online

În perioada 23-24 februarie, un grup de 6 persoane format din reprezentanți ai Centrului de Excelență în Transporturi, Școala Profesioanlă nr.4 Bălți, dar și agenți economici, au participat la o instruire în vederea elaborării Standardului de calificare pentru meseria Electrician/electronist auto.

Instruirea grupului de lucru a fost realizată de șefa Direcției Cadrul național al calificărilor, Ministerul Educației și Cercetării, dr. Tatiana Gherstega, și consultantul principal Condruc Viorica. În prima zi de lucru, sesiunea de instruire a fost organizată online, unde membrii grupului de lucru au fost familiarizați cu cadrul normativ și etapele de elaborare a documentului conform Metodologiei de elaborare, validare și aprobare a standardelor de calificare, actualizată anul trecut.
 
A doua etapă, axată pe activitatea practică de elaborare a documentului, s-a desfășurat în format fizic, la oficiul AED.
 
Activitățile sunt parte a proiectului ”Consolidarea Sistemului de Educație Tehnică Profesională în Moldova” CONSEPT 5, implementat de Asociația Obștească ”Educație pentru Dezvoltare” (AED), cu sprijinul financiar al Liechtenstein Development Service (LED). Scopul proiectului este creșterea ratei de angajare a absolvenților ÎPT, în sectoarele Transporturi și Electornică.
24. 02. 2023

Share: