Concurs de elaborare a materialelor informaționale practice despre agricultura durabilă, inclusiv ecologică

29 martie 2022

Asociația ”Educație pentru Dezvoltare” (AED) prin intermediul proiectului "InfOrganic Moldova 2020-2022", cu suportul financiar la Fundației ”Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED), lansează un concurs pentru elaborarea materialelor informaționale practice, despre agricultura durabilă, practici agricole prietenoase naturii, inclusiv ecologice.

Materialele elaborate vor fi tipărite, dar și prezentate pe platforme online (Agrobiznes, AED și ale solicitanților), cu acces deschis tuturor. Acestea vor trebui să corespundă unor criterii de evaluare, pe care le puteți solicita la adresa liliana.calmatui@aed.ong.

Tipologia materialelor: fișe tehnologice, ghiduri, ghiduri de buzunar, video scurte, infografice etc. Proiectul oferă suport în traducerea unor materiale existente, ce pot fi adaptate la contextul local și condițiile climatice din Moldova, în special pentru dezvoltarea agriculturii cu o productivitate sporită și valoare adăugată înaltă.

Subiecte propuse:

*crearea lanțurilor valorice locale în agricultură;

*lanțul valoric la scară mică a producției alimentare de calitate, cu conotații culturale și de patrimoniu, integrată în circuitele turistice a fermelor locale;

*trasabilitatea și cooperarea de-a lungul lanțului valoric;

*sporirea diversității și gradului de procesare și prelucrare a produselor sănătoase.

* cultivarea ecologică a fructelor, legumelor, nucilor și pomușoarelor;

 * alte subiecte relevante.

Cine poate participa?

*experți individuali, inclusiv cercetători, profesori și studenți;

*universități (Universitatea Agricolă, Universitatea Tehnică, altele);

*institute de cercetare; *laboratoare specializate;

*organizații cu servicii de extensiune;

*fermieri cu experiență;

*companii focusate pe agricultură;

*ONG-uri și alte organizații specializate.

Cerințe. Cererea de aplicare va cuprinde:

*formularul de aplicare completat (informații, plan de lucru, bugetul, CV);

*copia patentei de întreprinzător (dacă este în cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de înregistrare a instituției, organizației (pentru persoane juridice).

Logistică. AED va încheia contracte de prestări servicii cu beneficierii selectați. Formularul de aplicare, planul de lucru cu bugetul poate fi accesat aici.

Procesul de selecție. Toate propunerile vor fi analizate de către unitatea de implementare a proiectului conform următoarelor criterii:

a) eligibilitate generală (dosar complet);

b) relevanța;

c) raportul preț/calitate;

d) calificarea, experiența echipei sau a expertului.

Termenul limită este 28 aprilie 2022.

Notă: Încurajăm toate persoanele interesate să contacteze și să viziteze oficiul AED pentru clarificări, ajutor și informații înainte de a depune cererea de aplicare.

Date de contact: Asociația ”Educație pentru dezvoltare” (AED), MD-2012 or. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni nr. 25, oficiul 21, tel. (022) 232 239, proiectul InfOrganic Moldova 2020-2022, manager proiect Liliana Calmațui, liliana.calmatui@aed.ong

29. 03. 2022

Share: