AED și partenerii continuă elaborarea standardelor de calificare

Astăzi a fost lansată prima etapă a sesiunii de instruire online pentru elaborarea standardului de calificare la ocupația Tehnician diagnosticare auto. Un grup de 6 persoane, format din reprezentanți ai învățământului superior și profesional tehnic, precum și agenților economici din domeniul Transporturi s-au familiarizat cu cadrul normativ și etapele de elaborare a documentului conform Metodologiei de elaborare, validare și aprobare a standardelor de calificare, actualizată anul trecut. Sesiunea a fost moderată de șefa Direcției Cadrul național al calificărilor, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, dr. Tatiana Gherstega, și consultantul principal Condruc Viorica.

Mâine și în perioada 6-7 aprilie, alte 3 grupuri vor participa la sesiuni online de instruire, cu privirea la elaborarea standardelor de calificare, pentru ocupațiile:
*Agent în transporturi;
*Tehnician in automatizarea proceselor;
*Tehnician în electronică.
A doua etapă a istruirilor, axată pe activitatea practică de elaborare a documentelor inițiate, se va desfășura în format fizic, la oficiul AED, în perioada 10-13 aprilie.
Activitățile sunt parte a proiectului ”Consolidarea Sistemului de Educație Tehnică Profesională în Moldova” CONSEPT 5, implementat de Asociația Obștească ”Educație pentru Dezvoltare” (AED), cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED). Scopul proiectului este creșterea ratei de angajare a absolvenților ÎPT, în sectoarele Transporturi și Electronica.
 
AED susține și promovează educația de calitate și alinierea la standardele internaționale actualizate.
03. 04. 2023

Share: